Regulamin oraz zasady współpracy

Zgodnie z działem II Kodeksu etyki zawodowej oraz standardami zawodowymi

Pośredników w obrocie nieruchomościami, świadczymy usługi tylko na podstawie zawartej z Klientem pisemnej umowy pośrednictwa.

Zakres czynności pośrednictwa określa umowa.

Za świadczone usługi pośrednictwa pobieramy wynagrodzenie prowizyjne w wysokości:

 • za pośrednictwo przy sprzedaży nieruchomości:
  • 3 % ceny transakcyjnej + podatek VAT 23% - w przypadku standardowej umowy pośrednictwa;
  • 6 % ceny transakcyjnej + podatek VAT 23% - w przypadku gdy Sprzedający zgadza się w całości pokryć wynagrodzenie biura, aby odciążyć Kupującego tzw. 0% prowizji dla Kupującego. Forma coraz częściej praktykowana z racji na większą atrakcyjność oferty dla Kupujących.
 • za pośrednictwo przy kupnie nieruchomości:
  • 3 % ceny kupna + podatek VAT 23%
  • 0% prowizji dla Kupującego w przypadku ofert sprzedaży bezpośredniej tj. wynagrodzenie biura w całości pokrywa Sprzedający.
 • za pośrednictwo przy wynajmie lub najmie nieruchomości - jednomiesięczny czynsz najmu + podatek VAT 23%

Powyższe stawki mogą ulec zmianie gdyż każde wynagrodzenie jest ustalane z Klientami indywidualnie podczas podpisywania umowy pośrednictwa.

Projekt i wykonanie M2Dev(c)2012